Logo Markowski

Projekt spójnej identyfikacji marki.

design logo markowski

Znak marki. Główny element pakietu identyfikacji.

opis logo

Przygotowany katalog identyfikacji zawiera wytyczne stosowania znaku.

prezentacja logo

Część wykorzystania znaku.

fragment katalogu identyfikacji - kolory podstawowe

System kolorów.

materiały identyfikacji

Spójny system przygotowania materiałów eksploatacyjnych marki.

Portfolio